• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Bộ thiết bị rửa xe  »  Máy nén khí  »  Máy nén khí đầu nổ

Máy nén khí đầu nổ

Máy nén khí chạy dầu PegasusTM-W-1.0/8-330L

Model: TM-W-1.0/8-330L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Công suất(HP): 10 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1000
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 330L
 • Đầu nổ: 8 HP

Máy nén khí chạy dầu PegasusTM-W-1.0/8-500L

Model: TM-W-1.0/8-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Công suất(HP): 10 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1000
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L
 • Đầu nổ: 8 HP

Máy nén khí chạy dầu TM-V-1.05/12.5-330L

Model: TM-V-1.05/12.5-330L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Công suất(HP): 10 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1050
 • Áp lực(Kg/cm): 12.5
 • Dung tích bình chứa(Lít): 330L
 • Đầu nổ: 16 HP

Máy nén khí chạy dầu TM-V-1.05/12.5-500L

Model: TM-V-1.05/12.5-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Công suất(HP): 10 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1050
 • Áp lực(Kg/cm): 12.5
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L
 • Đầu nổ: 16 HP

Máy nén khí chạy dầu TM-W-1.6/8-500L

Model: TM-W-1.6/8-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Công suất(HP): 15 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1600
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L
 • Đầu nổ: 20 HP

Máy nén khí chạy dầu TM-W-1.6/12.5-500L

Model:TM-W-1.6/12.5-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Công suất(HP): 15 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1600
 • Áp lực(Kg/cm): 12.5
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L
 • Đầu nổ: 20 HP

Máy nén khí chạy dầu TM-W-2.0/8-500L

Model: TM-W-2.0/8-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Công suất(HP): 20 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 2000
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L
 • Đầu nổ: 24 HP

Máy nén khí chạy dầu TM-W-2.0/12.5-500L

Model:TM-W-2.0/12.5-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Công suất(HP): 20 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 2000
 • Áp lực(Kg/cm): 12.5
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L
 • Đầu nổ: 24 HP