• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Bộ thiết bị rửa xe  »  Máy nén khí  »  Máy nén khí không dầu, giảm âm

Máy nén khí không dầu, giảm âm

Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF550-25L

Model:  Máy nén khí giảm âm PegasusTM- OF550- 25L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3/4 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 110
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 25L

Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF750-25L

Model: Máy nén khí giảm âm Pegasus TM- OF750- 25L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3/4 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 110
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 35L

Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF550-35L

Model: Máy nén khí giảm âm Pegasus TM- OF550- 35L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3/4 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 110
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 35L

Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF750-35L

Model: Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM- OF750- 35L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 1 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 145
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 35L

Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF550-40L

Model: Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM- OF550- 40L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3/4 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 110
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 40L

Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF750-40L

Model: Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM- OF750- 40L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 1HP
 • Lưu lượng(L/phút): 145
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 40L

Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF550-50L

Model:  Máy nén khí không dầu, giảm âm PegasusTM- OF550- 50L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3/4HP
 • Lưu lượng(L/phút): 110
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 50L

Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF750-50L

Model:  Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM- OF750- 50L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 1HP
 • Lưu lượng(L/phút): 145
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 50L

Máy nén khí giảm âm TM-OF1100X4-300L

Model: Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM-OF1100X4-300L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 6 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 600
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 300L

Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF1500-70L

Model: Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM- OF1500- 70L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 2 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 530
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 70L

Máy nén khí giảm âm Pegasus TM-OF550-70L

Model: Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM- OF550- 70L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 1.5 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 220
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 70L

Máy nén khí giảm âm TM-OF750x2-70L

Model: Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM- OF750x2- 70L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 2 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 290
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 70L

Máy nén khí giảm âm TM-OF750x3-70L

Model: Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM- OF750x3- 70L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: TM- OF750x3- 100L
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 435
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 70L

Máy nén khí giảm âm TM-OF750x3-100L

Model: Máy nén khí không dầu, giảm âm Pegasus TM- OF750x3- 100L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Model: TM- OF750x3- 100L
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 435
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 100L