• Hotline HN: 0946.383.586
 • TELEPHONE: (024)38356111
Trang chủ  »  Bộ thiết bị rửa xe  »  Máy nén khí  »  Máy nén khi dây đai

Máy nén khi dây đai

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.12/8-70L

Model: TM-V-0.17/8-100L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 1.5 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 120
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 70L

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.17/8-180L

Model: TM-V-0.17/8-180L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 2 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 170
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 180L

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-70L-220V

Model: Máy nén khí dây đai Pegasus TM-V-0.25/8-70L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 250
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 70L

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-180L

Model: TM-V-0.25/8-180L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 250
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 180L

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/12.5-180L

Model: TM-V-0.25/12.5-180L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 250
 • Áp lực(Kg/cm): 12.5
 • Dung tích bình chứa(Lít): 180L

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8-180L(380V)

Model: TM-V-0.25/8-180L(380V)

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 3 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 250
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 180L

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/8×2-230L

Model: TM-V-0.25/8×2-230L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy Nén Khí Dây đai 2 đầu nén, 2 motor TM-V-0.25/8×2-230L
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3HPx2
 • Lưu lượng(L/phút): 500
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 230L

Máy nén khí Pegasus TM-V-0.25/12.5×2-230L

Model:  TM-V-0.25/12.5×2-230L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai 2 đầu nén, 2 motor TM-V-0.25/12.5×2-230L
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 3HPx2
 • Lưu lượng(L/phút): 500
 • Áp lực(Kg/cm): 12.5
 • Dung tích bình chứa(Lít): 230L

Máy nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-180L(380V)

Model: TTM-W-0.36/8-180L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 4 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 360
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 180L

Máy nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-180L(220V)

Model: TM-W-0.36/8-180L(220V)

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 4 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 360
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 180L

Máy nén khí Pegasus TM-W-1.0/8-330L

Model: Pegasus TM-W-1.0/8-330L 

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 10 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1000
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 330L

Máy nén khí Pegasus TM-W-1.0/8-500L

Model: TM-W-1.0/8-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 10 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1000
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L

Máy nén khí Pegasus TM-V-1.05/12.5-330L

Model: TM-V-1.05/12.5-330L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 10 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1050
 • Áp lực(Kg/cm): 12.5
 • Dung tích bình chứa(Lít): 330L

Máy nén khí Pegasus TM-V-1.05/ 12.5-500L

Model: TM-V-1.05/ 12.5-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 10 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1050
 • Áp lực(Kg/cm): 12.5
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L

Máy nén khí Pegasus TM-W-1.6/8-500L

Model: TM-W-1.6/8-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 15HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1600
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L

Máy nén khí Pegasus TM-W-1.6/12.5-500L

Model: TM-W-1.6/12.5-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 15 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 1600
 • Áp lực(Kg/cm): 12.5
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L

Máy nén khí Pegasus TM-W-2.0/8-500L

Model: TM-W-2.0/8-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 20 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 2000
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 500L

Máy nén khí Pegasus TM-W-2.0/12.5-500L

Model: TM-W-2.0/12.5-500L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 20 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 2000

Máy nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-230L(380)

Model: M-W-0.36/8-230L

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 380V
 • Công suất(HP): 4 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 360
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 230L

Máy nén khí Pegasus TM-W-0.36/8-230L(220V)

Model: TM-W-0.36/8-230L(220V)

 • Hãng sản xuất: Pegasus
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Kiểu máy: Máy nén khí dây đai
 • Điện áp: 220V
 • Công suất(HP): 4 HP
 • Lưu lượng(L/phút): 360
 • Áp lực(Kg/cm): 8
 • Dung tích bình chứa(Lít): 230L